CHI TIẾT TIN TỨC

Thứ sáu, Ngày 29/4/2016 Facebook
Hội nghị tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp
Sáng ngày 28/4/2016 hội Nông dân huyên Định Hóa phối hợp với hội Nông dân xã Bảo Cường tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp.

 Sáng ngày 28/4/2016 hội Nông dân huyên Định Hóa phối hợp với hội Nông dân xã Bảo Cường tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp.

Đến dự có Đ/c Chủ tịch hội Nông Dân huyện, đồng chí phó chủ tịch UB Mặt trận huyện, Đ/c Phạm Đức Tuế trưởng phòng tư pháp huyện Định Hóa trực tiếp triển khai luật bầu cử

Tác giả: Lê Minh Toàn (Thông tin từ Xã Bảo Cường)

Bình luận