CHI TIẾT TIN TỨC

Thứ ba, Ngày 10/5/2016 Facebook
Hội nghị truyên truyền tuyển lao động xuất khẩu nước ngoài
Ngày 28 tháng 4 năm 2014 hội phụ nữ xã Bảo Cường phối hợp với công ty TNHH Vĩnh Phát tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động

Ngày 28 tháng 4 năm 2014 hội phụ nữ xã Bảo Cường phối hợp với công ty TNHH Vĩnh Phát tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động để tăng thu nhập cho gia đình

để cải thiện cuộc sống góp phầm rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo của đại phương.

Tác giả: Lê Minh Toàn (Thông tin từ Bảo Cường)

Bình luận