CHI TIẾT TIN TỨC

Thứ tư, Ngày 22/3/2017 Facebook
Khánh thành nhà văn hóa thôn Bãi Hội xã Bảo Cường
Thực hiện chương trình xây dựng NTM UBND huyện Định Hóa xây dựng mô hình điểm xây dựng nhà văn hóa tại thôn Bãi Hội xã Bảo Cường huyện Định hóa

Ngày 19 tháng 01 năm 2017 UBND xã Bảo Cường tổ chuwcscawts băng khánh thành nhà văn hóa thôn Bãi Hội tới dự có lãnh đạo UBND huyện các phòng chuyên môn huyện.

Tác giả: Lê Minh Toàn (Thông tin từ Xã Bảo Cường)

Bình luận