CHI TIẾT TIN TỨC

Thứ ba, Ngày 27/6/2017 Facebook
UBND xã Bảo Cường tổ chức tổng kết đợt huấn luyện DQTV năm2017
Ngày 26 tháng 6 năm 2017 ban chỉ huy quân sự xã Bảo Cường tổng kết 15 ngày huấn luyện

Qua 15 ngày huấn luyện ngày 26 tháng 6 năm 2017 ủy ban nhân dân xã, ban chỉ huy quân sự xã Bảo Cường huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết đánh chất lượng, qua kiểm tra các nội dung đơn đạt đơn vị khá 

Tác giả: Lê Minh Toàn (Thông tin từ Xã Bảo Cường)

Bình luận