CHI TIẾT TIN TỨC

Thứ sáu, Ngày 15/12/2017 Facebook
Mô hình trồng thanh long làm kinh tế giỏi
Mô hình TN làm kinh tế

Thực hiện chương trình Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017 - 2020, các mô hình làm kinh tế giỏi được quan tâm và nhân rộng để tăng thu nhập cho người dân, mô hình làm kinh tế giỏi Anh hoàng Minh Tịnh thôn Bãi Hội xã Bảo Cường trông cây Thanh long ruột đỏ mội năm cho thu nhập 40 - 50 triệu đồng 

Tác giả: Lê Minh Toàn (Thông tin từ Xã Bảo Cường)

Bình luận