TIỆN ÍCH

Số bản ghi Tìm kiếm

Money Decoder 1.1.6
Money Decoder là phần mềm quản lý tài chính, hướng dẫn, và tính toán; tất cả các tính năng trong một phần mềm.

Core2 CRM 1.1.4.0
Core2 CRM phần mềm quản lý khách hàng cho phép bạn và công ty quản lý tất cả địa chỉ liên lạc cá nhân, thư, fax và lịch sử thư e-mail, danh sách nhóm, tài liệu, danh sách công việc của nhân viên, tiếp thị e-mail hoặc thư chiến dịch, ghi chú và các liên kết trực giác của cá nhân và toàn bộ công ty

NolaPro Cloud Accounting
NolaPro Cloud Accounting là phần mềm quản lý kinh doanh và kế toán miễn phí dựa trên nền tảng web. Phần mềm có chứa nhiều module kế toán chuẩn, cũng như các đề mục, nhiều plugin như point-of-sale, và 1 webportal B2B cũng như 1 ứng dụng mua bán thương mại.

Paradise 4.0
Có thể thay đổi mọi thông tin liên quan đến nhân viên: Quản lý thông tin cá nhân, thông tin học vấn, kỹ năng, chức vụ, kinh nghiệm làm việc, khen thưởng kỷ luật, quá trình làm việc trong công ty, thông tin về gia đình ..

Crave Invoice FREE 1.9.0.1
Crave Invoice FREE là ứng dụng quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình này mang đến cho người dùng những tính năng cơ bản để theo dõi các giao dịch với khách hàng.