KINH TẾ XÃ HỘI

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

Hiệu quả mô hình nuôi vịt bầu sinh sản tại xã Bảo Cường
04/02/2015 8:38:03 SA
Sáng 23-1, Trạm Khuyến nông huyện Định Hóa đã phối hợp với UBND xã Bảo Cường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện giống vịt bầu cổ xanh sinh sản.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn, đồi tại xã Bảo Cường phát triển tốt
04/02/2015 8:33:25 SA
Trạm khuyến nông huyện Định Hóa đã thực hiện Dự án "Nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn, đồi huyện Định Hóa năm 2014" tại 2 xã Bảo Cường và Đồng Thịnh. Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học & công nghệ hỗ trợ là trên 176 triệu đồng đồng, quy mô 5000 con gà, thực hiện tại 9 mô hình để thúc đẩy chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa.