VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  

STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
7 f f Ban bành: 10/12/2013
Hiệu lực: 10/12/2013
2 1046/QĐ - UBND Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Gói 3.6 Khu 6 địa phận xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ Ban bành: 05/06/2013
Hiệu lực: 05/06/2013
3 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Đại Từ để thực hiện Dự án xây dựng Bãi chứa và xử lý rác thải thị trấn Đại Từ Ban bành: 02/05/2013
Hiệu lực: 02/05/2013
1 960/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Thái đang quản lý, giao cho UBND TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạchthu hồi đất do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Thái đang quản lý, giao cho UBND TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch Ban bành: 02/05/2013
Hiệu lực: 02/05/2013
4 1128/QĐ - UBND Quyết định về việc việc phê duyệt phương án bồi thườnghỗ trợ GPMB Gói 3.1 - Khu 3 tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 01/03/2013
Hiệu lực: 01/03/2013
6 285/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi). Ban bành: 06/02/2013
Hiệu lực: 06/02/2013
5 1264/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Gói 34.9 - Khu 3 tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 02/01/2013
Hiệu lực: 02/01/2013